Bezpieczeństwo

Wymogi sanitarne? Jesteśmy gotowi!

wszyscy nasi pracownicy są zobligowani do noszenia maseczek (przyłbic) oraz jednorazowych rękawiczek
• maksymalnie ograniczamy ewentualny kontakt z innymi i czas oczekiwania na zabieg
• obsługujemy jedynie osoby zdrowe (osoby wykazujące oznaki choroby proszone są o przełożenie wizyty)
• w recepcji może przebywać tylko 1 osoba (zalecamy poczekanie na swoją kolej na zewnątrz salonu, z zachowaniem 2-metrowego odstępu)
• zalecamy niekorzystanie z telefonu komórkowego lub innych przenośnych urządzeń podczas trwania wizyty
• zalecamy przybycie do salonu na umówioną wcześniej wizytę punktualnie oraz bez osoby towarzyszącej
• zalecamy stosowanie się do informacji udzielanych przez kosmetyczkę