Badanie znamion

Dermatoskopia pozwala na wykrycie czerniaka we wczesnym etapie rozwoju.

Dermatoskopia (dermoskopia) jest nieinwazyjnym badaniem zmian skórnych przy zastosowaniu dermatoskopu, który pozwala ponad dziesięciokrotnie powiększyć badaną okolicę. Dzięki czemu możemy wykryć ewentualne niepokojące cechy. Badanie znamion barwnikowych jest metodą diagnostyczną pozwalającą na różnicowanie postaci łagodnych od niebezpiecznych. Badanie może być wykorzystywane w diagnostyce różnicującej wykwity naczyniowe, ziarniniakowe, guzkowe czy inne mogące wstępnie nasuwać podejrzenie czerniaka.

Wskazania do badania

Badaniu dermatoskopowemu powinien poddać się każdy przynajmniej raz w roku, najlepiej w okresie jesiennym lub zimowym (znamiona nie są wtedy bezpośrednio narażone na promieniowanie słoneczne). Do wizyty u dermatologa powinno skłonić pojawienie się nowych zmian skórnych lub zmiana struktury obecnych. Zalecamy poddać ocenie specjalisty znamiona dotknięte nagłą alergią, które znajdują się na ciele w strefach poddawanych częstej depilacji, narażonych na otarcia.

W przypadku, jeżeli któraś ze zmian skórnych spełnia chociaż jedno z kryteriów reguły ABCDE, wówczas wskazane jest badanie dermatoskopowe.

A (z ang. asymetry) asymetria znamienia
B (z ang. border) nierówne brzegi znamienia
C (z ang. color) niejednolity kolor znamienia
D (z ang. diameter) zmiana średnicy (powiększenie) znamienia
E (z ang. elevation) uniesienie znamienia ponad powierzchnię skóry

Największy niepokój budzi asymetria kolorów i kształtu znamienia, atypowa barwa oraz pojawienie się stalowoniebieskich lub białych struktur.

Dla kogo dedykowane jest badanie?

Osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju czerniaka i innych nowotworów skóry, powinny poddać się badaniu co najmniej dwa razy w roku oraz każdorazowo w przypadku zmiany budzącej niepokój.

Do tej grupy zalicza się osoby, które:

• posiadają fototyp skóry typu I lub II (opalają się bardzo słabo lub wcale)
• posiadają piegi lub znamiona o różnym wyglądzie (wielkość, kształt, kolor), zwłaszcza duże, o nieregularnym kształcie lub nierównym kolorze
• doznały oparzeń słonecznych w przeszłości lub były wystawione na częstą ekspozycję słoneczną
• mają w rodzinie osoby, które zachorowały na nowotwory skóry
• same zostały pozytywnie zdiagnozowane na obecność zmian nowotworowych
• wykonują zawód tj.: rolnik, drogowiec, marynarz, ratownik wodny, spawacz
• często korzystają ze sportów wodnych i górskich, tj.: kajakarstwo, żeglarstwo, wspinaczka

Dermatoskopia jest pomocna w wykrywaniu zmian chorobowych w początkowym etapie ich rozwoju. Zastosowanie właściwej diagnostyki w odpowiednim czasie pozwoli na całkowite wyleczenie. Przeprowadzenie badania dermatoskopowego zalecane jest w przypadku zmian budzących niepokój.

Należy podkreślić istotny fakt, że współ­czyn­nik zachorowań na czerniaka skóry wzrósł pra­wie 3-krot­nie w ciągu ostat­nich 30 lat, dla­tego warto prze­pro­wa­dzić okresową kon­trolę swo­ich zna­mion za pomocą dermatoskopu.

Na profilaktyczne badanie częściej niż raz w roku, powinny zgłaszać się przede wszystkim osoby o jasnej karnacji, osoby posiadające piegi i liczne znamiona na skórze, szczególnie o nieregularnym kształcie, osoby będące po poparzeniach słonecznych oraz pacjenci obciążeni genetycznie, to znaczy tacy, u których w rodzinie zdarzały się przypadki nowotworów skóry.

Na czym polega dermatoskopia?

Dermatoskopia jest badaniem dość krótkim i bezinwazyjnym, niewymagającym przygotowania ze strony pacjenta. Zanim lekarz przystąpi do badania, przeprowadzi z pacjentem wywiad dotyczący oparzeń UV, nowotworów skóry. Samo badanie rozpoczyna się od zastosowania przez lekarza substancji immersyjnej, której głównym celem jest pozbycie się refleksów świetlnych oraz poprawa jakości obrazu – nie zawsze jest to konieczne.

Po wykonaniu tych czynności lekarz przechodzi do przeprowadzenia badania. Przykłada dermatoskop do skóry i dokładnie ogląda wszystkie, niepokojące nas znamiona na skórze. Po przeprowadzeniu badania i uzyskaniu wyników specjalista może podjąć decyzję o dalszej obserwacji znamion. Zdarza się również, że wymagany jest zabieg chirurgiczny.

Dermatoskopia. Jaki jest cel?

Celem dermoskopii jest wykrycie zmian podejrzanych i niebezpiecznych oraz określenie, czy oceniana zmiana wymaga wycięcia chirurgicznego lub wykonania biopsji. Badanie to pozwala na zaproponowanie dalszego postępowania medycznego.

Lekarza dermatologa należy poinformować o istotnych faktach i przygotować (najlepiej przed wizytą) odpowiedzi na poniższe pytania:

• które zmiany skórne budzą niepokój kiedy pojawiły się?
• czy zmiany zmieniły swoją barwę, rozmiar i strukturę?
• czy towarzyszy im pieczenie, ból, swędzenie lub krwawienie?
• czy w ostatnim czasie zmiany powiększyły się i w jakim stopniu?
• czy w najbliższej rodzinie są osoby, które zachorowały na nowotwór skóry?
• czy często stosowane są kąpiele słoneczne, wizyty na solarium?

Jakie są przeciwwskazania?

Badanie może być przeprowadzone u każdej osoby, bez względu na wiek, płeć, przyjmowane leki. Badanie jest całkowicie bezpieczne dla kobiet w ciąży i dzieci. Zapraszamy na wizytę do naszego lekarza dermatolog Płock!

dermatolog-zabiegi-badanie-znamion-1

Dermatoskop (mikroskop skórny) przypomina lupę ze zintegrowaną latarką, za pomocą której dermatolog dokonuje oceny zmian skórnych. Stwierdza czy są one niegroźne, czy też powinny zostać usunięte chirurgicznie i poddane badaniu histopatologicznemu na obecność komórek rakowych.

dermatolog-zabiegi-badanie-znamion-2

Badanie skóry jest zalecane również u młodszych pacjentów, co więcej dzieci często wykazują sporą ciekawość i mają okazję obejrzeć pod znacznym powiększeniem swoje zmiany skórne przez profesjonalny dermatoskop.

dermatolog-zabiegi-badanie-znamion-4

Czułość dermatoskopii jest oceniana na ok. 95%, jednak nie powinna być jedyną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu czerniaka i innych nowotworów skóry.

Ważna jest korelacja kliniczna oraz wywiad rodzinny, jednakże badaniem rozstrzygającym jest badanie histopatologiczne. Połączenie wszystkich metod istotnie wpływa na wzrost wykrywalności wczesnego stadium czerniaka.

Zadzwoń w celu umówienia wizyty.